งานปีใหม่ บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2019