เครื่องปั๊มน้ำ, อุปกรณ์บำบัดเน้ำเสีย

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปั๊มน้ำ อุปกรณ์บําบัดน้ําเสีย บริการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ

มาตรฐานการรับรอง

TPE WAS ESTABLISHED IN BANGKOK IN 1995. IS EXCLUSIVE SOLD AGENCY OF GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

TPE OFFERS LONG TERM PRODUCT SERVICE-REPAIR ENSURING THAT OUR CUSTOMERS’ PUMPING INSTALLATION CONTINUES TO MAXIMIZE THEIR PRODUCTIVITY. AND WILL MAKE EVERY EFFORT TO STUDY AND DEVELOP THE LATEST KNOWLEDGE TO PROVIDE THE BEST SERVICE TO OUR CUSTOMER