WZB Series :

ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ อัตโนมัติอิเล็กทรอนิคส์ Self-Priming

คุณสมบัติ :

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (AUTO) อิเล็กทรอนิคส์ เสื้อปั๊มได้ออกแบบเป็นพิเศษ รูปทรงกะทัดรัด ทำงานเต็มกำลัง, ขดลวดทองแดง, มีชุด เช็ควาล์ว ทางน้ำเข้า มี Flow switch เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มเป็นเซ็นเซอร์จับกระแสน้ำที่ไหลผ่าน Flow switch และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสถานะการทำงานของปั๊ม เมื่อไม่มีน้ำไหลผ่านเข้ามา ปั๊มจะหยุดการทำงานเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในหัวปั๊มเสียหาย

ขนาดท่อ : 25 mm
ปริมาณน้ำ : 34 ~ 54 l/min
ส่งสูง : 27 – 50 m
กำลัง : 125 – 750 Watt
แรงดันไฟฟ้า : 220 V / 50 Hz