RSV Series :

เครื่องสูบสุญญากาศ, แวคคัมโบลเวอร์

คุณสมบัติ :

เครื่องสูบสุญญากาศ, แวคคัมโบลเวอร์ ออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับห้องเฟืองและแบริ่ง เพลาประกอบด้วยซีลน้ำมัน 2 ชนิด แบบวีริง และออยซีล เพื่อการปล่อยอากาศที่สะอาดและปราศจากละอองน้ำมัน

การใช้งาน :

เครื่องสูบสุญญากาศ, แวคคัมโบลเวอร์ ใช้สำหรับแยกน้ำออกจากกระดาษในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ทำกระบวนการ PSA (Pressure Swing Absorber) ออกซิเจน ไนโตรเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอน มอนออกไซด์ และคนอื่นๆ กระบวนการอบแห้งสุญญากาศ, กระบวนการกทำระบบสุญญากาศและอื่น ๆ

DN : 40 – 300 mm
Air-Flow : 1.01 ~ 178 m³/min
Vacuum : Up to – 6000 mmAq (0.6 kg/cm2)
Power : Up to 200 kw
Material : Cast iron