BRAND : WALRUS BRAND

SHARE

PW250/400 Series :

ปั๊มจุ่ม รุุ่น PW (ใหญ่)

คุณสมบัติ: ปั๊มจุ่มรุ่น PW ทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกกร่อน มีขนาดกะทัดรัด มีตัวเก็บประจุ (capacitor) ในตัวเอง และมีตัวป้องกันความร้อน (thermos overload) ในมอเตอร์

การใช้งาน: ใช้ในการหมุนเวียนของบ่อน้ำในสวน ใช้ในการฉีดรดน้ำสำหรับพืชผัก รดน้ำในสวนหรือล้างรถ ระบายน้ำในบ่อ ใช้ในระบบประปาชลประทานสำหรับที่ดินการเกษตรเพื่อระบายน้ำและเพิ่มระดับน้ำในพื้นที่การเกษตร การประมง และทุ่งหญ้า เป็นต้น

Model : PW250A, PW250AF, PW400A, PW400AF
DN : 40 ~ 50 mm
Flow rate : Up to 260 l/min
Head : Up to 9 m
Power : 250 – 400 W