BRAND : WALRUS BRAND

SHARE

PW100 Series :

ปั๊มจุ่ม รุ่น PW (เล็ก)

คุณสมบัติ: ทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกกร่อน มีขนาดกะทัดรัด มีตัวเก็บประจุ (capacitor) ในตัวเอง และมีตัวป้องกันความร้อน (thermos overload) ในมอเตอร์

การใช้งาน: ใช้ในการหมุนเวียนของบ่อน้ำในสวน ใช้ในการฉีดรดน้ำสำหรับพืชผัก รดน้ำในสวนหรือล้างรถ ระบายน้ำในบ่อ ใช้ในระบบประปาน้ำชลประทานสำหรับที่ดินการเกษตรเพื่อระบายน้ำและเพิ่มระดับน้ำในพื้นที่การเกษตร การประมง และทุ่งหญ้า เป็นต้น

Model : PW100A, P100AF
DN : 25 mm
Flow rate : Up to 75 l/min
Head : Up to 6 m
Power : 100 W