JET-SC Series :

ปั๊มน้ำ Self-Priming Jet SC, ปั๊มเจ็ทสแตนเลส, เครื่องสูบน้ำ Self-Priming Jet SC

คุณสมบัติ :

ปั๊มน้ำ Self-Priming Jet, ปั๊มเจ็ทเสื้อปั๊ม SUS เป็นปั๊มน้ำแรงดันสูง เหมาะกับงานส่งน้ำไกล หรือต้องการแรงดันมาก, ขดลวดทองแดง, ใบพัด PPO, มีชุด Overload ป้องกันขดลวดไหม้, สายไฟ 1.2 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก, ดูดน้ำด้วยตัวเอง ชนิดส่งสูง ส่งไกล ห้องเครื่องใหญ่

การใช้งาน :

ปั๊มน้ำ Self-Priming Jet, ปั๊มเจ็ท เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ใช้ได้กับน้ำสะอาด, น้ำกร่อย หรือ น้ำทะเล เหมาะสำหรับงานทั่วไปติดตั้งในบ้านในอาคาร (ปั๊มน้ำบ้าน), ในงานเกษตรกรรม (ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร), อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ

DN : 25 mm
Flow rate : 73 l/min
Head : 50 m
Power : 1 HP
Voltage : 220 V / 50 Hz