HAS Series :

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Self-Priming Auto Pump

คุณสมบัติ :

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (AUTO) เสื้อปั๊มได้ออกแบบเป็นพิเศษ, รูปทรงกะทัดรัด ทำงานเต็มกำลัง, ขดลวดทองแดงแท้ ใบพัดทองเหลืองแท้, ติดตั้งง่าย สายไฟยาว 1.2 เมตร พร้อมหัวปลั๊กเหล็ก, ถอดซ่อมบำรุงก็ง่าย, ใช้ดูดน้ำสะอาดจากบ่อประปา หรือ แท็งค์น้า

** ควรมีที่กรอง เพื่อดักเศษขยะ ไม่ให้ไปอุดตันใบพัดทำให้กำลังเครื่องฉุดลง **

ขนาดท่อ : 1″ (25 mm)
ปริมาณน้ำ : 40 L/min.
ส่งสูง : 35 m
กำลัง : 370 Watt
แรงดันไฟฟ้า : 220 V / 50 Hz