BRAND : DAYUAN BRAND

SHARE

DGP Series :

ปั๊ม Self-Priming รุ่น DGP

คุณสมบัติ : เสื้อปั๊มได้ออกแบบเป็นพิเศษ รูปทรงกะทัดรัด ทำงานเต็มกำลัง, ขดลวดทองแดง, ใบพัดทองเหลือง, สายไฟ 1.2 เมตร พร้อมหัวปลั๊กเหล็ก, ถอดซ่อมบำรุงง่ายนิดเดียว

การใช้งาน : ใช้ดูดน้ำสะอาดจากบ่อประปา หรือ แท็งก์น้ำ, ติดตั้งง่าย

DN : 25 mm
Flow rate : 25 ~ 40 l/min
Head : 23 – 40 m
Power : 125 – 500 Watt
Voltage : 220 V / 50 Hz