DGP Series :

ปั๊มน้ำ Self-Priming รุ่น DGP, เครื่องสูบน้ำ Self-Priming รุ่น DGP

คุณสมบัติ :

ปั๊มน้ำ Self-Priming รุ่น DGP เสื้อปั๊มได้ออกแบบเป็นพิเศษ รูปทรงกะทัดรัด ทำงานเต็มกำลัง, ขดลวดทองแดง, ใบพัดทองเหลือง, สายไฟ 1.2 เมตร พร้อมหัวปลั๊กเหล็ก, ถอดซ่อมบำรุงง่ายนิดเดียว

การใช้งาน :

ปั๊มน้ำ Self-Priming รุ่น DGP เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ใช้ดูดน้ำสะอาดจากบ่อประปา หรือ แท็งก์น้ำ, ติดตั้งง่าย

ขนาดท่อ : 25 mm
ปริมาณน้ำ : 25 ~ 40 l/min
ส่งสูง : 23 – 40 m
กำลัง : 125 – 500 Watt
แรงดันไฟฟ้า : 220 V / 50 Hz