CPM Series :

ปั๊มเครื่องยนต์ (ปั๊มสูบระบายน้ำท่วม)

คุณสมบัติ :

ปั๊มเครื่องยนต์, ปั๊มสูบระบายน้ำท่วม ทำงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลผ่านชุดเกียร์ มีใบพัดแบบนอนคล็อกและระบบดูดอากาศภายในตัว สามารถไล่อากาศและดูดน้ำได้ทันทีโดยไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปในตัวปั๊ม มีความสามารถในการจัดการของแข็งและทำงานแบบไม่มีน้ำได้ มีขนาดกระทัดรัดง่ายต่อการขนส่งและเก็บรักษา

การใช้งาน :

ปั๊มเครื่องยนต์, ปั๊มสูบระบายน้ำท่วม เป็นปั๊มที่ใช้สำหรับสูบน้ำชั้นใต้ดินหรือน้ำท่วมขัง ระบายน้ำเสีย สูบระบายน้ำท่วม สูบน้ำออกจากเรือ ระบายน้ำออกจากย่านชานเมืองที่ห่างไกล ใช้ในการควบคุมน้ำสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ

DN : 100 – 400 mm
Flow rate : 90 ~ 2100 m3/hr
Head : 7 ~ 35 m
Power : Up to 145 kw.