AMPC 3 in 1 Series :

สวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มระบบอัตโนมัติ

เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มระบบอัตโนมัติและใช้เซ็นเซอร์จับแรงดันน้ำ, ปริมาณน้ำและเวลา เพื่อเป็นกำหนดสถานการณ์ทำงานของปั๊ม ปั๊มออกแบบมาเพื่อป้องกันการอุดดัน ปั๊มถูกกำหนดให้ทำงานเมื่อมีการใช้น้ำ มี heater สำหรับละลายน้ำแข็ง ตัวตรวจจับการรั่วและความร้อนในมอเตอร์ มาพร้อมกับหน้าจอ LED ได้รับการตั้งค่ามาจากโรงงาน และสามารถปรับค่าได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย

Voltage : 200 – 240V 50/60Hz
Power : 1.3 kW
Protection : IP54
Max. Current : 10 A
Max. Pressure : 10 Bar
Diameter : 1”x 1”
Liquid temperature : ≤ 40 °C