งานทำบุญบริษัทเปิดใหม่ของบริษัทไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานทำบุญบริษัทเปิดใหม่ของบริษัทไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 17 มีนาคม 2561บริษัทไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญเปิดบริษัทใหม่ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแด่พนักงานทุกคน