งานปีใหม่ บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2020

ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และงานสังสรรค์บริษัท 2020